Kreativ kraft

Belysning utomhus

Nu när det är allt mörkare kvällar, så är det många av oss som tänder upp våra utebelysningar. Dock är det viktigt att tänka på att el ihop med fukt eller kyla, det kan vara farligt. Det är ett måste att din utomhusbelysning är anpassad för utomhusbruk. Det är viktigt att belysningen är säker. Som ägare av hus så är man ansvarig för att alla elinstallationer är gjorda på ett korrekt sätt. Detta gäller även för elektriska produkter som man installerar eller placerar i din trädgård.

Nästan alla fasta installationer av utomhusbelysning, med några få undantag, måste installeras av ett registrerat elinstallationsföretag. Du kan kontakta en elektriker i Åstorp för hjälp med det.

Måste med jordade uttag utomhus

Om du har snygg dekorationsbelysning på terrassen eller balkongen, så får dessa inte anslutas till de uttag som finns inne. Det är ett måste att ansluta dem till jordade uttag och att skydda sladdarna mot klämskador. Om uttagen utomhus saknar jordfelsbrytare kan du komplettera med en flyttbar brytare och på så sätt höja säkerheten. Kontrollera också att belysningen verkligen av avsedd för utomhusbruk.

Sedan är det så att belysning för utomhusbruk måste uppfylla särskilda krav för att klara fukt och kyla. Symbolen du ska leta efter består av bokstäverna ”IP” kombinerat med två siffror där 68 är det högsta värdet.

En flyttbar trädgårdsprodukt som en ljusslinga ska vara märkt med lägst IP 44. Saknar produkten IP-beteckning ska du inte använda den utomhus, sannolikheten är då stor att den är gjord för inomhusbruk.

6 Nov 2021