Kreativ kraft

Origami

Origami kommer från det japanska ordet oru – vika – och kami – papper och det är konsten att vika papper till tredimensionella objekt. Själva konsten att vika papper, det kom till till Japan, från Kina och det under år 600. 

Under Edoperioden (1603-1867) ökade papperstillverkningen i Japan och papper blev mer lättillgängligt. I samband med det blev origami en hobby för flertalet. Den äldst bevarade handboken i pappersvikning är Hiden Senbazuru Orikata (De tusen origami-tranornas hemlighet) från 1797.(Wikipedia)

En av de allra mest kända origamifigurerna är tranan, orizuru. Att vika 1000 origamitranor och fästa ihop dem med en tråd kallas för Senbazuru.

I klippet är det dock fjärilar som viks!

2 May 2022