Kreativ kraft

Fixa en hjärtzon!

Hur kreativ man än är så är det i stort bara en enda sak som kan rädda en person med hjärtstillestånd och det är en hjärtstartare i kombination med att man utför hlr. Det man kan göra, är att skapa något som heter hjärtsäker zon. Det är något som man vill göra, hjärtsäkra fler platser och initiativet till detta står Hjärt-Lungfonden bakom. Eftersom det hela tiden är en växande efterfrågan att hjärtsäkra arbetsplatser och andra offentliga miljöer så har en svensk standard tagits fram. Denna standard beskriver hur man använder sig av just hjärtstartare och vad en plats ska ha för att vara en Hjärtsäker zon

Skapa en hjärtsäker plats ni med

Vem som helst får köpa en hjärtstartare, så även ni kan skapa en hjärtsäker zon på er arbetsplats. För att skapa en hjärtsäker zon, så gäller det att fler får rätt utbildning, så det är inte fel att gå kurs i hlr, samt lära sig mer om hur en hjärstartare fungerar. Sedan måste fler av dem placeras ut! Varje år så drabbas cirka 10 000 personer av hjärtstopp och det är bara kring 600 som överlever! Om man då se till att skapa fler säkra hjärtzoner, så kan man öka antalet personer som klarar sig. Så prata med din arbetsplats och se om inte även ni kan göra något. Du kan även köpa en egen hjärtstartare och placera hemma om du vill. Se bara till att registrera att du har en så att andra även har nytta av den!

 

 

3 Feb 2018