Kreativ kraft

Tips för bra likviditet till företaget

Ibland kan företag ha behov av att snabbt öka upp likviditeten. Likviditet är detsamma som cash flow, alltså ditt företags enskilda tillgångar på likvida medel i förhållande till de så kallade kortfristiga skulderna. Det handlar om att du ska ha en bra betalningsförmåga på kort sikt. Det gäller att du har de finansiella resurser du behöver för att kunna betala alla de saker du ska betala så att säga. Om du har behov av att öka denna likviditet så finns det en del saker du kan göra åt saken.

Öka likviditeten

Det gäller att ha koll på det ekonomiska i företaget. Ett sätt är att optimera ditt kassaflöde genom att skapa en så kallad likviditetsplan. Du bör se till att göra en bra budget samt även jobba med likviditetsprognoser. De så att du kan försöka förutse både inflöäde och utflöde av de likvida medel du har. 

Ett annat sätt för att snabbt få upp likviditeten är att du fakturerar dina kunder så snart jobbet är klart. Om du väntar till månadens slut så har de sedan dessutom en tid på sig att betala. Ett annat sätt att snabbt få in pengar är att sälja fakturor. Sälj faktura till ett factoringbolag och du får ofta betalt inom 24 timmar. 

Ett annat sätt att öka din likviditet är att förhandla med de du ska betala om att få längre tid på dig att betala.

Se också över vad det finns för utgifter i företaget och om det går att dra ner på något. 

8 Jun 2020